ΕΠΛ133: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Οικοσελίδα

ΕΠΛ133: Γενικές Πληροφορίες

Έκτακτη Ενημέρωση

Λόγω παύσης λειτουργίας του Moodle συνεπεία κυβερνοεπίθεσης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, οι ανακοινώσεις και οι σημειώσεις του μαθήματος θα γίνονται μέχρι νεωτέρας από το σύστημα Piazza. Παρακαλείστε όπως εγγραφείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://piazza.com/ucy.ac.cy/spring2023/epl133, χρησιμοποιώντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να λειτουργεί, κατά προτίμηση την πανεπιστημιακή σας.

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μαθημάτων θα βρείτε συνδέσμους για τις σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο piazza.

Ενημερώνεστε τέλος ότι λειτουργεί αντίγραφο της ιστοσελίδας του μαθήματος στη διεύθυνση: https://dikaiakos.github.io/epl133/.

Σύνοψη

Το μάθημα έχει στόχο να διδάξει τα βασικά της αντικειμενοστρεφoύς ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχές του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμου (object-oriented programming), να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επάρκεια στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας και της γλώσσας Java για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, στη χρήση προχωρημένων προγραμματιστικών τεχνικών και στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην ομαδική εργασία.
Διδάσκων: Δρ. Μάριος Δ. Δικαιάκος, Καθηγητής. »
Υπεύθυνος Εργαστηρίων: Δρ. Πύρρος Μπράτσκας, ΕΕΠ. »
Προαπαιτούμενα: ΕΠΛ131 (Αρχές Προγραμματισμού)
Διαλέξεις: Β204, ΧΩΔ02 - Τρίτη, Παρασκευή 10:30-12:00.
Φροντιστήριο: Β204, ΧΩΔ02 - Παρασκευή 9:30-10:30.
Εργαστήρια:

Περιεχόμενο